Varför är CIAM viktigt?

Identitetshantering låter komplicerat, men det är faktiskt ganska enkelt. Det handlar om att veta vem du är och säkert dela den informationen när det behövs. Identitetshantering är en extremt användbar affärspraxis för företag, stora som små eftersom det ger säkerhet och minskar riskerna i din organisation.

Vad är CIAM och vilka är fördelarna med det?

Kundidentitet och åtkomsthantering (CIAM) inkluderar att hantera, kontrollera och skydda åtkomst till känslig information på ditt företags nätverk. Stark identitetshantering kräver betydande säkerhetsåtgärder som skyddar både organisationen och dess kunder/användare. Denna process säkerställer att endast auktoriserade individer har tillgång till viktiga företagsdata samtidigt som det tillåter arbetare att få sina jobb gjort med en lättanvänd användarupplevelse över hela företagets digitala resurser. Kort sagt, det minskar risken och ökar säkerheten både i din organisation och för dina kunder.

Riskerna med att inte använda CIAM

En CIAM-lösning hjälper till att skydda din organisation från dataförlust, hackare, malwareattacker, datastöld genom bristande efterlevnad av myndighetsföreskrifter, dvs GDPR eller SOX, med mera. Denna lösning säkerställer också att dina kunder kan lita på dig med sin personliga information.

Traditionella IAM-lösningar kan inte skala upp med ett företags ständigt växande behov, och de kan kräva en massiv investering. Dessutom erbjuder traditionella IAM-lösningar inte en centraliserad plats för att hantera alla identiteter i din organisation. Slutligen, de gör det inte möjligt för dig att enkelt integrera i dina lokala applikationer eller andra molnapplikationer, som Office 365.

Hur man implementerar CIAM

CIAM-lösningar kommer vanligtvis i form av IDaaS-leverantörer (identity as a Service) som hanterar identiteter, lösenord, privilegierade konton och åtkomst för alla användare inom en organisation över alla moln eller lokala applikationer. Dessa lösningar finns i molnet, vilket gör att de enkelt kan skala upp eller ner.

Vilka är några bästa metoder för att implementera och använda CIAM?

CIAM ger inte bara en bättre användarupplevelse utan minskar också tiden för lösenordsåterställning. Det bästa sättet att göra detta är att implementera enkel inloggning (SSO) och multifaktorautentisering (MFA). SSO minimerar kontoinloggningar medan MFA lägger till ett extra lager av säkerhet för inloggningsåtkomst.

Finns det några nackdelar?

Det finns inga nackdelar med att ha CIAM-lösningar. Det ger dig bara ett säkert och bättre sätt att hantera dina användares åtkomst till applikationer och system.

Varför är CIAM framtiden?

CIAM-lösningar fungerar över moln och lokala applikationer för att tillhandahålla en centraliserad plats för att hantera alla dina identiteter, inklusive användare, partners och enheter. CIAM låter dig enkelt integrera i applikationer som Office 365, vilket ger en bättre användarupplevelse genom att minska lösenordsmeddelanden och göra det lättare att hantera och återställa lösenord.

CIAM-lösningar ger dig möjligheten att ge en heltäckande bild av en individs identitet i hela din organisation genom att förena identiteter från flera källor till en enda IDaaS-plattform. Detta ger team möjlighet att leverera säkrare åtkomst genom bättre användarupplevelser.

Hur kan du säkerställa att din organisations CIAM-strategi blir framgångsrik?

CIAM är en viktig del av en framgångsrik digital transformation. För att säkerställa att en CIAM-strategi är effektiv bör den uppfylla alla krav för att hantera företagstillväxt, vara skalbar och ha lättanvända hanteringsverktyg för att hålla reda på allt.

Om CIAM inte är något som din organisation för närvarande drar nytta av, kan det vara dags att implementera en. Genom att tillhandahålla en säker användarupplevelse sätts de rätta verktygen på plats för att skydda användare och företagsdata.

Ett säkert sätt att göra detta är att implementera enkel inloggning (SSO) och multifaktorautentisering (MFA). SSO minimerar kontoinloggningar medan MFA lägger till ett extra lager av säkerhet för inloggningsåtkomst.

Vikten av kunddata och hur man skyddar den

Detta fortsätter att vara ett utbrett ämne idag. Enligt Forrester Data Risk Report 2017 inträffar två dataintrång varje vecka bara i Nordamerika. Det är därför CIAM är så viktigt och ett säkert sätt som företag kan göra detta på är att implementera SSO- och MFA-lösningar.

När företag skyddar sina kunders data med okrossbar autentisering minimerar det kontoinloggningar. Kunder kan till exempel ange sitt användarnamn och lösenord en gång för att komma åt företagets alla appar, hemsidor, filer etc, vilket minskar risken för att bli hackad eller att deras konton äventyras.

Slutsats

Lösningar för kundidentitet och åtkomsthantering är avgörande för säkerheten för alla företagstillgångar. SSO- och MFA-lösningar är utmärkta sätt att säkerställa att kunder enkelt kan komma åt sin data samtidigt som de stärker cybersäkerheten. Genom att implementera dessa åtgärder kommer du att skydda dina kunders känsliga information från att hackas eller läckas, särskilt i dagens digitala tidsålder.