Tips för att få tillgång till dina konkurrenters prisuppgifter

En fantastisk metod för att utöka din verksamhet är att hålla ett öga på vad dina konkurrenter gör. För att få dina produkter att sticka ut från konkurrenterna kan det vara bra att veta vilka de är och vad de säljer. Det kommer att göra det möjligt för dig att ställa in prisövervakning och fullt ut använda alla komponenter i marknadsföringsmixen. Här kommer vi att diskutera tips för att få tillgång till dina konkurrenters prisuppgifter.

Vad är en konkurrensanalys?

Konkurrensmarknadsanalys är processen att identifiera dina rivaler, undersöka deras metoder och dekonstruera vad de gör effektivt (och dåligt).

Du kan lära dig mycket om styrkorna och svagheterna i ditt företag genom detta tillvägagångssätt, såväl som hur du håller uppe konkurrensnivån inom din sektor.

Hur sammanställer man konkurrentinformation?

Med tillgången på programvara för prisövervakning som kan anpassas för att matcha ditt företags behov, behöver konkurrentprisövervakning inte längre vara en mödosam procedur. Olika typer av prisinformation erbjuds av specifika applikationer, inklusive:

  • Prisövervakning
  • Säsongsbetonade prisvariationer
  • Kundernas efterfrågan
  • Konkurrentförsäljning och kampanjer
  • Produkttillgänglighet

Ditt företag kommer inte att förlita sig på värdelös eller irrelevant data om du kan automatisera denna datainsamling i nära realtid. Det är mindre risk för mänskliga misstag eller föråldrade data.

En av de enklaste metoderna för att få konkurrensdata är att använda prisövervakningsprogram, som ger pålitlig och konstant tillgång till prisinformation för dina konkurrenter.

Strategi

Organisationens strategi kan fastställas med hjälp av en grundlig konkurrenskraftig prissättningsstudie. Har målmarknaden förmågan att betala dina priser och viljan att göra det? Vilka alternativ finns det till det du erbjuder? Hur ser just den här sektorn på priserna på dina konkurrenter?

Strategin kan antingen få maximera lönsamheten (högsta möjliga pris) eller maximera marknadsandelen (lägsta möjliga pris), beroende på svaren på frågorna ovan och interna resurser.

Dessutom, genom att sänka priset till lägre än självkostnadspriset (en populär strategi för företag med mycket riskkapital), kan den användas för att skydda en etablerad marknad mot nya aktörer och för att komma in på en ny marknad genom att ge betydande rabatter.

Hur kan du skapa en konkurrenskraftig prisstrategi?

Att äga din egen prissättningsstrategi kräver grundlig marknadsanalys och skarpsinnig bedömning. Följ dessa steg för att utveckla en lönsam prisplan för din produkt.

Samla kunskap om prissättning.

Att ta ut prisinformation för en viss produkt har aldrig varit bekvämare, särskilt med förekomsten av e-handelsbutiker. Börja med att samla information om priserna på andra företag som tillhandahåller jämförbara varor. Därifrån kan du börja analysera hur din produkt står sig mot konkurrenterna.

Leta efter marknadsklyftor.

När en marknad som för närvarande är underbetjänad längtar efter en premiumprodukt, kanske du inte alltid vill satsa på det lägsta priset. Upptäck gapet på marknaden och använd den kunskapen för att vägleda strategin för vad som får din produkt att sticka ut.

Bestäm ett pris.

Ställ in din produkts prissättning med hjälp av informationen från din marknadsundersökning och bestäm sedan hur du ska lansera den beroende på vad som skulle fungera bäst för din marknadspenetrationsstrategi.

Marknadsför din prissättning för att stödja den.

En produkt säljer sällan sig själv via pris enbart, så se till att dina prisval stämmer överens med din produkts marknadsföringsstrategi.

Anpassa vid behov.

Du kan utveckla dynamiska prismodeller och hantera marknadsfluktuationer genom att regelbundet kontrollera priser. För att ligga före dina konkurrenter måste du justera prissättningen på dina produkter för att återspegla hur de förändras.

Hur kan du hålla reda på och utvärdera din prissättning?

Slutligen måste du rutinmässigt utvärdera och granska din prisprestanda för att säkerställa att du uppnår dina mål och bibehåller din position som marknadsledare. Olika mätvärden och tekniker, inklusive försäljningsvolym, konverteringsfrekvens, kundnöjdhet, vinstmarginal och prissättningsprogram, kan användas för att uppnå detta. Du kan få en konkurrensfördel, stärka ditt värdeerbjudande och höja din vinst inom e-handel genom att undersöka dina konkurrenters prissättning och göra nödvändiga justeringar av din egen.