Hur man använder excel för en läxa

Att studera formella vetenskapskurser kräver olika utmaningar som många studenter ofta inte klarar av. Hemuppgifter är bland de mest krävande uppgifter som eleverna måste hantera i akademin. De kräver tid och ansträngning, tillsammans med förmågan att använda verktyg som Excel.

Att använda Excel är mödosamt, utan en skugga av tvivel. Hur enkelt det än kan tyckas vid första anblicken är Excel en mjukvara packad med flera funktioner och alternativ som förvirrar studenter och får dem att ifrågasätta sin kompetens på college. Du har kommit till rätt ställe om du kan relatera till problemet. Den här artikeln sammanställer de mest avgörande sakerna du behöver veta för att använda Excel och slutföra dina läxor framgångsrikt.

Vad är Excel exakt?

Men först, låt oss definiera Excel. Många tror felaktigt att Excel bara är ett ark som hjälper till att göra beräkningar som används i redovisning. Det är sant, men bara delvis. Om Excel var så enkelt skulle folk inte stöta på problem med att använda det. Men i verkligheten går Excel och dess koncept långt bortom ett ark. Excel är en uppsättning praktiska verktyg för olika beräkningar. Den har många funktioner och alternativ som gör det möjligt för experter att snabbt och exakt hitta lösningar på komplexa problem.

Varför använda Excel för att slutföra hemuppgifter?

Lärare lämnar ofta eleverna med valfriheten, vilket gör att de senare kan bestämma om de vill använda Excel när de gör läxor. De med en talang för Excel använder verktyget eftersom det A) hjälper till att göra uppgiften snabbare och B) förbättrar uppdragets kvalitet.

Vad gör en bra uppgift klar med Excel?

För det första är en bra uppgift exakt och omfattande. Med Excel behöver man fortfarande förklara lösningarna, såsom använda begrepp, formler och tillvägagångssätt. För det andra måste en A-förtjänt uppgift som avslutats i Excel vara värdefull och tankeväckande. Eleverna måste inte bara förklara varför de använde en specifik formel, utan deras lösningar bör också vara vettiga.

Står du inför svårigheter? Nå en expert!

Ibland har eleverna inget annat val än att arbeta med Excel för att göra läxor. Men bristen på kunskap om Excel demoraliserar ofta eleverna och tvingar dem att leta efter extra excel-läxhjälp. Lyckligtvis experter från mycodingläxor ge fullvärdig hjälp och vägledning om hur du använder verktyget. Proffs kommer att lära dig hur du avgör vilka funktioner du ska använda när du får uppgiften och slutföra den utan problem. Du kan också nå ut till akademiska experter och få ditt papper redigerat och polerat till en skimrande briljans.

Använda Excel för läxor: Praktiska tips för att bemästra dina Excel-kunskaper och hantera uppgiften snabbt

Anta att du har tilldelats en uppgift som kräver att du använder Excel. Vad gör du? Följande tips hjälper dig att bättre förstå hur du använder Excel och slutför uppgiften så fort som möjligt.

Kopiera övningen och dra den till Excel-arket: Många lärare skapar Excel-uppgifter antingen i verktyget eller på ett sätt som kan kopieras och klistras in i Excel. Tveka inte att flytta din uppgift till Excel om formatet tillåter det. Det kommer att hindra dig från att byta flikar som kan påverka din uppmärksamhet och produktivitet negativt.

Lär dig de funktioner som kan vara användbara i förväg: Det är bäst att veta vad du måste göra för att göra läxorna i förväg. På så sätt kommer du att kunna bestämma dig för Excel-funktioner så snart som möjligt, vilket hjälper dig att närma dig uppgiften direkt efter att du har dragit in den i arket.

Använd dig av diagram och tillgängliga figurer: Som påpekats tidigare är en bra Excel-uppgift korrekt, begriplig och sammanhängande. Ibland är det bättre att skriva en anteckning under lösningen för att förklara varför du har valt en specifik strategi. I allmänhet bör du dock inte försumma att infoga diagram, grafer och siffror när du förlitar dig på statistik. Dessa bilder kommer att förbättra din uppgift, göra den tydligare och öka dina chanser att göra höga poäng.

Kom ihåg att tillämpa funktioner: Du kan automatisera många uppgifter i Excel, så varför inte göra det? Det kommer att frigöra dina händer och förbättra läxornas kvalitet. SUMMA-, AVERAGE-, IF-, VLOOKUP-, INDEX-, MATCH- och COUNTIF-funktionerna kommer att underlätta ditt liv avsevärt.

Key Takeaways

Excel är utan tvekan ett komplicerat verktyg som behöver lära sig sina rep. Men i slutändan är det en övning som betyder mest. Kom ihåg att fortsätta att borra på dina Excel-kunskaper, så kommer du snart att kunna slå huvudet på spiken oavsett vilken uppgift du tilldelas.