Dlaczego CIAM jest ważny?

Zarządzanie tożsamością brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywistości jest całkiem proste. Chodzi o to, aby wiedzieć, kim jesteś i bezpiecznie udostępniać te informacje w razie potrzeby. Zarządzanie tożsamością jest niezwykle przydatną praktyką biznesową dla dużych lub małych firm, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko w organizacji.

Co to jest CIAM i jakie są jego zalety?

Zarządzanie tożsamością i dostępem klienta (CIAM) obejmuje zarządzanie, kontrolę i ochronę dostępu do poufnych informacji w sieci Twojej firmy. Silne zarządzanie tożsamością wymaga znaczących środków bezpieczeństwa, które chronią zarówno organizację, jak i jej klientów/użytkowników. Proces ten zapewnia, że ​​tylko upoważnione osoby mają dostęp do kluczowych danych firmy, a jednocześnie umożliwia pracownikom wykonywanie ich pracy dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi użytkownika w całym zasobach cyfrowych całej firmy. Krótko mówiąc, zmniejsza ryzyko i zwiększa bezpieczeństwo zarówno w Twojej organizacji, jak i Twoich klientów.

Ryzyko nieużywania CIAM

Rozwiązanie CIAM pomaga chronić Twoją organizację przed utratą danych, hakerami, atakami złośliwego oprogramowania, kradzieżą danych poprzez niezgodność z przepisami rządowymi, tj. RODO lub SOX i nie tylko. To rozwiązanie zapewnia również, że Twoi klienci mogą ufać Ci swoimi danymi osobowymi.

Tradycyjne rozwiązania IAM nie są w stanie dostosować się do stale rosnących potrzeb firmy i mogą wymagać ogromnych inwestycji. Ponadto tradycyjne rozwiązania IAM nie oferują scentralizowanego miejsca do zarządzania wszystkimi tożsamościami w Twojej organizacji. Wreszcie nie umożliwiają łatwej integracji z aplikacjami lokalnymi lub innymi aplikacjami w chmurze, takimi jak Office 365.

Jak wdrożyć CIAM

Rozwiązania CIAM mają zwykle postać dostawców tożsamości jako usługi (IDaaS), którzy zarządzają tożsamościami, hasłami, kontami uprzywilejowanymi i dostępem dla wszystkich użytkowników w organizacji w dowolnej aplikacji w chmurze lub lokalnej. Rozwiązania te są hostowane w chmurze, co umożliwia ich łatwe skalowanie w górę lub w dół.

Jakie są najlepsze praktyki wdrażania i używania CIAM?

CIAM nie tylko zapewnia lepsze wrażenia użytkownika, ale także skraca czas poświęcany na resetowanie hasła. Najlepszym sposobem na to jest zaimplementowanie logowania jednokrotnego (SSO) i uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Logowanie jednokrotne minimalizuje logowanie do konta, a usługa MFA dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń dostępu do logowania.

Czy są jakieś wady?

Nie ma żadnych minusów posiadania rozwiązań CIAM. To po prostu zapewnia bezpieczny i lepszy sposób zarządzania dostępem użytkowników do aplikacji i systemów.

Dlaczego CIAM to przyszłość?

Rozwiązania CIAM działają w chmurze i aplikacjach lokalnych, aby zapewnić scentralizowane miejsce do zarządzania wszystkimi tożsamościami, w tym użytkownikami, partnerami i urządzeniami. CIAM umożliwia łatwą integrację z aplikacjami, takimi jak Office 365, co zapewnia lepsze środowisko użytkownika, zmniejszając liczbę monitów o hasło oraz ułatwiając zarządzanie hasłami i ich resetowanie.

Rozwiązania CIAM dają możliwość zapewnienia kompleksowego obrazu tożsamości poszczególnych osób w całej organizacji poprzez ujednolicenie tożsamości z wielu źródeł w jedną platformę IDaaS. Umożliwia to zespołom zapewnianie bezpieczniejszego dostępu dzięki lepszym doświadczeniom użytkowników.

Jak możesz zapewnić sukces strategii CIAM Twojej organizacji?

CIAM jest istotną częścią udanej transformacji cyfrowej. Aby strategia CIAM była skuteczna, powinna spełniać wszystkie wymagania związane z rozwojem firmy, być skalowalna i mieć łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania, aby wszystko śledzić.

Jeśli CIAM nie jest czymś, z czego Twoja organizacja obecnie korzysta, być może nadszedł czas, aby go wdrożyć. Zapewniając bezpieczne środowisko użytkownika, wdrażane są odpowiednie narzędzia do ochrony użytkowników i danych firmy.

Pewnym sposobem na to jest zaimplementowanie logowania jednokrotnego (SSO) i uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Logowanie jednokrotne minimalizuje logowanie do konta, a usługa MFA dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń dostępu do logowania.

Znaczenie danych klientów i sposoby ich ochrony

Nadal jest to powszechny temat. Według raportu Forrester Data Risk Report z 2017 r. w samej Ameryce Północnej co tydzień dochodzi do dwóch naruszeń bezpieczeństwa danych. Dlatego CIAM jest tak ważny, a pewnym sposobem, w jaki firmy mogą to zrobić, jest wdrażanie rozwiązań SSO i MFA.

Gdy firmy chronią dane swoich klientów za pomocą niezniszczalnego uwierzytelniania, minimalizuje to liczbę logowań na konta. Na przykład klienci mogą jednorazowo wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji, stron internetowych, plików itp. firmy, co zmniejsza ryzyko włamania lub włamania na ich konta.

Wnioski

Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem klientów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich zasobów firmy. Rozwiązania SSO i MFA to świetne sposoby na zapewnienie klientom łatwego dostępu do swoich danych, przy jednoczesnym wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa. Wdrożenie tych środków pomoże chronić poufne informacje klientów przed włamaniem lub wyciekiem, zwłaszcza w dzisiejszej erze cyfrowej.