Międzybranżowe przypadki użycia i zalety oprogramowania wbudowanego

Oprogramowanie wbudowane to implementacja oprogramowania na dedykowanym sprzęcie. Prostym tego przykładem jest wiele inteligentnych urządzeń, które mamy w domu, które za pomocą wbudowanego oprogramowania zamieniają urządzenia codziennego użytku w urządzenia elektroniczne z inteligentnymi funkcjami – takie jak pralki, a nawet telewizory. Więcej informacji na ten temat można znaleźć, takie jak jego wady i wyzwania.

Jedna korzyść oprogramowania wbudowanego, co jest szczególnie powodem, dla którego jest ono wykorzystywane w międzybranżowej analizie biznesowej, polega na tym, że może uruchamiać wstępnie przygotowany program dla klientów z łatwością iz dużą szybkością. Na przykład wdrożenie wbudowanego BI w branżach, które wykorzystują GPS w zarządzaniu łańcuchem dostaw, może dogłębnie zoptymalizować trasy transportu. ten oprogramowanie wbudowane może być środkiem do gromadzenia ogromnych ilości danych, które są standaryzowane w różnych branżach w celu optymalizacji zadań.

Może to skutkować lepszą responsywnością i wydajnością, ale jest też tańsze i łatwiejsze do wdrożenia dla firm, gdy jest osadzone. Być może ciężarówki mają fabrycznie zainstalowane takie oprogramowanie GPS i dane, które można eksportować, lub roboty mobilne.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie wbudowane jest bardziej niezawodne. Chociaż jest mniej wszechstronny, ponieważ można go zmienić lub ulepszyć, zwykle jest tańszy i bardziej wytrzymały. Jednym ze sposobów wprowadzania poprawek, choć w bardziej scentralizowany sposób, są aktualizacje bezprzewodowe. Może to zmniejszyć obciążenie różnych firm z różnych branż związanych z aktualizacją ich systemów, ale może również oznaczać utratę kontroli nad tym, kiedy i jak są aktualizowane.

Dla klientów B2C jest to tym ważniejsze, że większość z nas nie chce mieć kontroli nad takimi aktualizacjami, szczególnie w przypadku produktów IoT. Głębokim przypadkiem użycia udostępniania danych zebranych z oprogramowania wbudowanego mogą być inteligentne termostaty w naszym domu firmom energetycznym. Lepsze zrozumienie, jakie są temperatury w przeciętnym domu i kiedy te temperatury są pożądane w różnym czasie, może pomóc w dokładniejszym dostarczaniu energii.

Ponadto inteligentne termostaty mogą wykorzystywać wbudowaną sztuczną inteligencję, aby lepiej rozumieć nasze preferencje niż my sami, aby ogrzewanie mogło włączać się i wyłączać w optymalnym czasie. Informacja zwrotna stanie się jeszcze ważniejsza dla oprogramowania wbudowanego, w którym odpowiedzi użytkownika na pytania mogą stać się danymi wejściowymi do systemu – ale w sposób pośredni. Innymi słowy, sztuczna inteligencja może lepiej rozumieć nasze własne potrzeby niż my, ale częste informacje zwrotne mogą w tym pomóc. Mówiąc prościej, możemy pomyśleć, że pragniemy określonej temperatury w naszym domu, ale oprogramowanie może od czasu do czasu zapytać nas w aplikacji, jeśli jest nam zimno.

Posiadanie wbudowanego oprogramowania może pomóc w standaryzacji i udostępnianiu danych w różnych branżach, aby ułatwić współpracę. Na przykład samochody autonomiczne są dostarczane z wbudowanym oprogramowaniem, które zostanie wstępnie zaprogramowane tak, aby było kompatybilne z popularnymi mapami, takimi jak mapy Google, co ułatwi integrację z naszymi smartfonami. Nie jest wykluczone, że dojdzie nawet do współpracy między dwoma niezależnymi zespołami ds. oprogramowania wbudowanego, aby zapewnić, że integracja jest możliwa. Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że oprogramowanie wbudowane jest najbardziej wygodne dla klientów, podczas gdy firmy zwykle opierają się pomysłowi, że nie mają pełnej kontroli nad ulepszaniem i aktualizacją oprogramowania.