Wdrażanie skutecznych rozwiązań firewall dla sieci biznesowych

Częste ataki cyberprzestępców stają się z dnia na dzień coraz bardziej złożone; dlatego firmy muszą mieć dobre rozwiązania w postaci firewalli, które chronią integralność sieci i przechowują wrażliwe dane. W tym poście na blogu omówiono niektóre z głównych kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania rozwiązania zapory ogniowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci firmy i zmniejszyć narażenie na potencjalne ryzyko.

1. Zidentyfikuj zasoby sieciowe

Krótko mówiąc, przed użyciem zapory ogniowej firmy muszą upewnić się, że znają wszystkie jej elementy. Należy zidentyfikować wszystkie elementy komputera, takie jak komputery, serwery, routery i urządzenia Internetu rzeczy. Rodzaje zasobów i luk w zabezpieczeniach mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji, w jakim stopniu ochrona powinna zapewniać zapora ogniowa.

Warto wspomnieć, że inwentaryzacja ta ułatwi także utworzenie listy kontroli dostępu na firewallu, która zagwarantuje, że dostęp do sieci będą mogli uzyskać jedynie autoryzowani użytkownicy lub urządzenia. Identyfikując zasoby sieciowe, firmy mogą skutecznie dostosować swoje rozwiązanie firewall do swoich konkretnych potrzeb i zapewnić kompleksową ochronę swojej sieci.

2. Architekt stref zapory sieciowej

Jeśli chcesz wdrożyć wydajne rozwiązanie zapory ogniowej, powinieneś mieć także dobry plan architektury dla stref zapory. Będzie się to wiązało z rozdzieleniem części sieci wymagających różnych zabezpieczeń na kilka poziomów. Typową sieć korporacyjną można podzielić na trzy obszary: strefę zdemilitaryzowaną, w której mieszczą się usługi publiczne, sieć wewnętrzną, z której korzystają pracownicy oraz bezpieczne sieci LAN, w których przechowywane są wrażliwe dane. Wyodrębnienie powyższych części systemu pozwala przedsiębiorstwom na zarządzanie i kontrolę przemieszczania się pomiędzy nimi, ograniczając w ten sposób ryzyko nieuprawnionego wejścia. Właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów ułatwi zarządzanie i naprawianie wszelkich problemów z zaporą ogniową; dzięki czemu jest skuteczny.

3. Skonfiguruj listy kontroli dostępu

Aby opracować dobre rozwiązanie firewall, należy wziąć pod uwagę istnienie list kontroli dostępu, które są bardzo ważne. Spisy te ilustrują warunki, które muszą być spełnione przez każdy ruch przychodzący i wychodzący z sieci do różnych parametrów, takich jak adresy IP, porty i protokoły. ACLS musi być odpowiednio skonfigurowany, aby nie narażać sieci na luki.

Bezpieczeństwo sieci wiąże się z częstym przeglądaniem i aktualizacją tych wykazów, aby pozostały aktualne, podobnie jak zmiany w infrastrukturze. Inną opcją, którą mogą wdrożyć firmy, jest posiadanie wielu warstw list ACL, w których ruch przychodzący będzie filtrowany przez zaporę stanową, a ruch wychodzący będzie szyfrowany przez zaporę na poziomie aplikacji tylko w jej początkowym punkcie. Posiadanie dobrze skonfigurowanych list ACL może znacznie poprawić poziom bezpieczeństwa sieci korporacyjnej.

4. Skonfiguruj inne usługi zapory sieciowej

Oprócz list ACL w zaporze można skonfigurować inne usługi, aby zwiększyć skuteczność ochrony sieci korporacyjnych. Przykładami tych dodatkowych możliwości są systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDPS), filtrowanie treści internetowych, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem oraz wirtualne sieci prywatne (VPN).

Dzięki temu firmy mogą proaktywnie identyfikować możliwe zagrożenia i złośliwe działania, ograniczać dostęp do niebezpiecznych stron internetowych i bezpiecznie podłączać zdalnych użytkowników do sieci, korzystając z tych dodatkowych funkcji. Dlatego utrzymanie ich optymalnej wydajności poprzez regularne aktualizacje ma ogromne znaczenie. Po prawidłowym wdrożeniu wraz z odpowiednio skonfigurowanymi listami ACL te dodatkowe usługi w znacznym stopniu przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w sieciach biznesowych.

5. Przetestuj swoją konfigurację

Z tego powodu istotna jest rygorystyczna ocena konfiguracji zapory ogniowej poprzez przetestowanie jej w całości przed rozpoczęciem pełnej produkcji. Wykonując testy penetracyjne i skanując podatności, można znaleźć słabe punkty lub luki w systemie zapory ogniowej.

Co więcej, korporacje powinny zawsze monitorować swój ruch sieciowy pod kątem wszelkich podejrzanych działań, które mogą wskazywać na ciągłe naruszenie bezpieczeństwa. Regularne testowanie i dostrajanie konfiguracji firewalla daje firmom pewność, że mogą chronić się przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Wnioski 

Zapory sieciowe odgrywają kluczową rolę w ochronie sieci firmowych i ograniczaniu nieupoważnionego dostępu do nich. Aby pomyślnie wdrożyć wyrafinowane, stabilne rozwiązanie firewall, należy zawsze przestrzegać następujących najlepszych praktyk: identyfikacja zasobów sieciowych, projektowanie stref firewalla i tworzenie list kontroli dostępu z dodatkowymi usługami. Jest to również ważne w celu zagwarantowania, że ​​pojawiające się zagrożenia nie będą w każdym momencie zagrażać bezpieczeństwu poprzez regularne testowanie i modyfikację konfiguracji firewall. Dzięki takim środkom bezpieczeństwa poprawiona zostanie ochrona sieci organizacji w celu ochrony ich zasobów, którymi są cenne i poufne informacje.